L1040729.jpg

NICOLAASTSJERKE
OFFENWIER

Een rijksmonument in Offenwier

De Nicolaastsjerke is in 2019 overgenomen door het dorp Offenwier van de Protestantse Gemeente Lege Geaen en wordt beheerd door de Stichting Nicolaastsjerke Offenwier.
Naast 6 kerkdiensten per jaar is het de bedoeling om het kerkgebouw geschikt te maken voor andere activiteiten. Uiteraard voor trouw- en rouwdiensten, maar ook culturele en culinaire activiteiten zijn mogelijk.
Als eerste moet er op korte termijn een begin gemaakt worden met noodzakelijk onderhoud, dan zullen er ook aanpassingen in het kerkgebouw plaatsvinden waardoor het voor meerdere doelen gebruikt kan worden.

Contact
 
L1040734.jpg

STICHTING NICOLAASTSJERKE OFFENWIER

Adres van de stichting:


Midsbuorren 7,

8626 GK Offingawier


KvK nummer: 69779422

RSIN nummer: 858008890Statutaire vestgingsplaats: Offingawier


Bestuursleden:

Jan Eringa, voorzitter

Ludwin Hiemstra, secretaris

Gerrit Jan Veldhuis, penningmeester

Renske Boschma, lid

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding of bezoldiging voor hun werkzaamheden voor de stichting. 

Website: www.nicolaastsjerkeoffenwier.info

Contact
 

ACTIVITEITEN

Op 4 oktober 2017 is de Stichting Nicolaastsjerke Offenwier opgericht. Het oprichtingsbestuur bestaat uit Jan Eringa (voorzitter), Ludwien Hiemstra (secretaris) en Gerrit Jan Veldhuis (penningmeester). De oprichting van de Stichting was nodig in verband met de overdracht van de kerk en begraafplaats van de Protestantse Gemeente “De Lege Geaen” naar het dorp Offingawier.
De stichting heeft ten doel: het behoud van het kerkgebouw met kerkhof als cultureel erfgoed en als gebouw met een sociaal maatschappelijke functie voor het dorp Offingawier en daartoe alles te verrichten wat bevorderlijk kan zijn ter verwezenlijking van het doel, alles in de ruimste zin van het woord.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: het bijeenbrengen, beheren en benutten van geldmiddelen ten behoeve van de instandhouding, onderhoud en/of restauratie van het kerkgebouw met kerkhof, staand en gelegen aan Fiifgeawei 6, te 8626 GA Offingawier.  Verder heeft de stichting het doel om de monumentale status van het kerkgebouw te beschermen, het (doen) organiseren van sociaal culturele en andere activiteiten mede om fondsen te werven. Verder het exploiteren van het kerkhof onder eerbiediging van de rechten en plichten ten aanzien van het kerkhof, een en ander op basis van regelingen opgenomen in haar (huishoudelijk) reglement. En als laatste dient er een onderhoudsplan opgesteld te worden voor zes jaar of zoveel korter of langer als nodig is, een en ander met het oog op de regeling van de Monumentenzorg.
Op 01-04-2019 is de koopovereenkomst gepasseerd en is de kerk met begraafplaats  overgedragen van de Protestantse Gemeente “De Lege Geaen” overgedragen aan de Stichting Nicolaastsjerke Offenwier voor een symbolisch bedrag van € 1,-.  De verkoper heeft voor een bedrag van €50.283,75 (uitgesplitst in € 14.744,- als onderhoudsvoorziening voor de kerk en € 35.539,75 voor de begraafplaats) bijgedragen in het toekomstig onderhoud van het kerkgebouw en begraafplaats (de zogenaamde bruidschat).
Door de verkoper is W. de Jong ingeschakeld om voor de verbouw fondsen te verwerven. Er zijn op basis van zijn bestek provinciale subsidies toegekend voor de kerk en de toren. Dit overigens wel onder zeer strikte voorwaarden. Deze subsidies zijn echter niet toereikend voor de volledige bekostiging van de verbouw en er zal dus een beroep op het dorp gedaan moeten worden en andere fondsen. Over het algemeen kan verbouw niet voor het volledige bedrag uit externe fondsen worden gefinancierd.

download-1.jpg

KERKDIENSTEN

6x per jaar

L1040727.jpg

TROUW- EN ROUWLOCATIE

bij uitstek een geschikte locatie

L1040734.jpg

CULTURELE EN CULINAIRE MOGELIJKHEDEN

van muziek naar schilderkunst en op hoog niveau dineren

 

STEUN ONS MET VERBOUW EN ONDERHOUD

Jouw steentje bijdragen

download.jpg
Debit Card
IMG_0051.jpg

DONEER JE TIJD

Contact

DOE EEN GIFT

Contact

WERK MET ONS SAMEN

Contact
 
L1040734.jpg

"Alleen waar je te voet was, daar ben je ook werkelijk geweest"

Goethe

 

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019 (SAMENVATTING)

Contact
Schermafbeelding%202020-09-14%20om%2021.40_edited.jpg
 

NEEM CONTACT OP MET DE NICOLAASTSJERKE OFFENWIER

Fiifgeawei 6
8626 GA Offenwier

Bedankt voor de inzending!